Realisatie

Het beeldkwaliteitsplan is in oktober 2014 ingediend bij de gemeente Strijen en het Kwaliteitsteam van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.

Ook heeft de Maria Hoeve meegedaan met de Hoekschewaardenmakerij; een creatieve manier van gebiedsontwikkeling in de zuidrand van de Hoeksche Waard. Maria Hoeve is als een van de 3 meest veelbelovende projecten genomineerd in de waardeketen “De kracht van het ommeland”.

In de volgende fase zullen de appartementen, be- en verbouwingen nader uitgewerkt worden. Medio 2019 hopen wij te kunnen starten met de realisatie.