‘Een bedrijfsvorm realiseren die toegevoegde waarde heeft voor de maatschappij en zorgdraagt voor mens en landschap’.


De eigenaren van de Maria Hoeve, Dick en Jozien Kruijthoff-Troost en Alex en Jeantine Spieker-Kruijthoff, willen onder dit motto het woon-en zorgconcept realiseren. Alle vier hebben zij een zorg- of agrarische achtergrond.