Rijke historie maria hoeve

Maria Hoeve is een historische boerderij uit de 20e eeuw in het schitterende buitengebied van Strijen. De geschiedenis van de Maria Hoeve is onlosmakelijk verbonden met die van het dorp Strijen en de polder het “Land van Essche”.

Hoe het begon

De Hoeve werd in 1929 door Dirk Johannes Kruijthoff (geb. 19/3/1904) en Maria Willempje Bouman (geb. 10/4/1906) gebouwd. Beiden zijn geboren en getogen Strijenaren. Maria Willempje Bouman legt de eerste steen, nu nog terug te vinden bij de voordeur. Zij trouwen op 5/12/1929 en betrekken de boerderij. Dirk Johannes Kruijthoff begint er een gemengd boerenbedrijf (akkerbouw en veeteelt). Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren, Annigje Maria (3/1/1931) en Leendert Pieter (30/12/1935).
 
Trouwfoto van Dirk Johannes Kruijthoff en Maria Willempje Bouman, anno 1929
 

In de winter van 1944-1945 ligt de Maria Hoeve tijdens de Tweede Wereldoorlog langdurig in de frontlinie tussen geallieerden en Duitsers. De Duitsers vorderen de boerderij en voeren beschietingen uit vanuit het gedeelte achter de boerderij. Veelvuldig wordt teruggeschoten vanuit Noord Brabant over het Hollands Diep, waarbij de boerderij wonderwel gespaard blijft. De omgeving van de boerderij, het Land van Essche, wordt in die periode geïnundeerd.

Nieuwe Bewoners, nieuwe activiteiten

Leendert Pieter Kruijthoff huwt op 10/10/1957 Aaltje Jacoba Schouwenburg (geb. 31/5/1936 te Strijen). Na hun huwelijk betrekken zij de Maria Hoeve, waarbij de ouders van Leendert Pieter in de naastgelegen bungalow gaan wonen. Leendert Pieter start in de boerderij een aardappelhandel en bestiert het akkerbouwbedrijf, terwijl zijn vader doorgaat in de melkveehouderij. Uit het huwelijk van Leendert Pieter en Aaltje Jacoba Schouwenburg worden 4 kinderen geboren.foto De Aardappelhandel L.P. Kruythoff B.V.

De aardappelhandel groeit geleidelijk. Begonnen wordt met verkoop aan venters en marktkooplieden, later volgen grossiers uit de grote steden en na verloop van jaren wordt vooral geleverd aan grote afnemers als fritesfabrieken, aardappelwasserijen e.a.. Een groot aardappelbedrijf ontstaat met opslag-, sorteer- en afzakmogelijkheden. In 1962 en 1975 worden nieuwe grote hallen bijgebouwd, gekoppeld aan de boerderij.

Restauratie en nieuwe plannen

Dirk Johannes Kruijthoff overlijdt in 1983 op 21 september. Zijn vrouw was hem voorgegaan op 18/11/1979. In het jaar 1999 overlijdt Leendert Pieter Kruijthoff op 21 oktober. Zijn vrouw Aaltje Jacoba was reeds overleden op 1/7/1994.

De activiteiten van de aardappelhandel worden in eerste instantie voortgezet door de erfgenamen, maar worden beëindigd in 2002. De schuren van de aardappelhandel zijn sindsdien in gebruik voor opslag. De boerderijwoning wordt tot op heden verhuurd.

Op initiatief van een deel van de erven is in 2004 gestart met het in oude staat terugbrengen van de boerderij door restauratie en sloop van een tussenhal. Dick Kruijthoff, Jozien Kruijthoff-Troost, Jeantine Spieker-Kruijthoff en Alex Spieker ontwikkelen thans een nieuwe bestemming met "Zorglandgoed Mariahoeve".