Polder strijen op de kaart

Maria Hoeve gaat samen optrekken met Landgoed de Peerdegaerdt en Buitenplaats Land van Es om de Strijense polder steviger op de kaart te zetten.

 

Op donderdag 9 juni 2016 vond het "Dorpenlab" plaats op Landgoed de Peerdegaerdt in Strijen, waarbij overheden en drie vernieuwende initiatieven door het planologie en onderzoeksbureau Ruimtevolk samen waren gebracht om gezamenlijk visie te ontwikkelen op recreatieve, educatieve en verblijfsmogelijkheden in de polder van Strijen.

Drie voormalige agrarische bedrijven in de polders van de Hoeksche Waard, die nieuwe ‘zorgzame en educatieve’ functies aan hun gebouwen en percelen willen meegeven, spraken de intentie uit om met elkaar op te trekken. Zij hebben naar aanleiding van het Dorpenlab inmiddels al de eerste stappen in hun onderlinge samenwerking gezet. 

Persbericht ruimtevolk landt in de hoeksche waard 

Artikel AD HW ondernemers zetten polder strijen op de kaart