NIEUWE STAP IN REALISATIE

Op dinsdag 31 mei 2016 hebben de initiatiefnemers een presentatie gegeven voor de Commissie Wonen & Werken van de gemeente Strijen.

Tijdens deze presentatie werd een uiteenzetting gegeven van de unieke kenmerken van Zorglandgoed Mariahoeve. De presentatie kunt u binnenkort hier downloaden. De Commissie heeft besloten de initiatiefnemers te vragen het project nader uit te werken om tot besluitvorming voor realisatie te komen. Het gehele plan betekent een forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap. Hoe de initiatiefnemers dit voor ogen hebben is uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Dat kunt u hier bekijken. Met deze presentatie is een belangrijke vervolgstap gezet in het realiseren van het unieke concept.

Het proces om het beeldkwaliteitsplan vorm te geven is opgetekend in een "inspiratiekader voor streekeigen bouwen".