Maria hoeve gebiedsaanjager

Zorglandgoed Maria Hoeve is betiteld als één van de aanjagende projecten in het pilotproject Hoeksewaardemakerij. Vooral zorg en recreatie bieden kansen in dit gebied.

Zorglandgoed Maria Hoeve speelt op deze behoefte in. Het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) heeft eind 2013 besloten om met dit project de regionale economie te stimuleren. Bijzonder aan het pilotproject Hoeksche Waardenmakerij is dat hier een visie is gemaakt puur op basis van echte lokale initiatieven. Dus niet vanaf de tekentafel (‘top-down’) en ook niet door met burgers om tafel te gaan zitten en ze te laten ‘meedenken’ (‘bottum-up’). ‘Follow the money!’ was hier het motto: volg de projecten die de lokale economie versterken. Maar het betekent ook: richt je op ondernemende mensen met ideeën, want dat zijn de bronnen voor verandering van de Hoeksche Waard. Via de waardenketens wordt gebouwd aan een economisch sterkere zuidrand van de Hoeksche Waard.

In de nieuwsbrief van gebiedsontwikkeling.nu wordt het project Hoeksche Waardenmakerij uitgelicht als een voorbeeldproject voor gebiedsontwikkeling-nieuwe-stijl.

Links: